Responsive Menu
Add more content here...

ஈரோடு வி. சி. சந்திரகுமார் exMLA

Visits:440 Total: 2674101

 

வி. சி. சந்திரகுமார் ஒரு இந்திய அரசியல்வாதி ஆவார், ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இருந்து 14 வது தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினராக இருந்தார்.  இவர் செங்குந்தர் கைக்கோள முதலியார் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்.

26.12.1967 இவரின் பிறந்த தினம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *